Oprogramowanie do wag elektronicznych

eMultiwag

Program „eMultiwag” przeznaczony jest do obsługi wag przy statycznym ważeniu pojazdów.

Program w podstawowej wersji realizuje następujące funkcje:
• Odczyt i przetwarzanie wyników ważenia z elektronicznych mierników wagowych;
• Ważenie automatyczne
• Podstawowa obsługa ważenia pojazdów: wprowadzanie danych;
• Wydruk dowodu ważenia;
• Obsługa kartotek bazy danych takich jak: kartoteka pojazdów, kontrahentów i asortymentów;
• Rejestrowanie zakończonych transakcji ważenia;
• Drukowanie raportów i zestawień bilansowych z bazy danych;
• Archiwizacja bazy danych dla minimalizowania możliwości utraty danych.
• Eksport danych z tabeli do pliku.

Program może obsługiwać dwie wagi.  Został stworzony z myślą o elastycznym wykorzystaniu przez użytkownika. Oznacza to, że tabele mogą, ale nie muszą być wykorzystywane. Główną centralną tabelą jest tabela „dostawy”.
Resztę można traktować jako opcjonalną. Jeżeli na przykład użytkownik nie potrzebuje zbierać danych o kierowcach przewożących towar to po prostu nie wypełnia tej tabeli, a jej widoczność w oknie głównym wyłącza w konfiguracji programu.

Oprogramowanie do wag

Towary Paczkowane

Program TP jest elementem wielostanowiskowego systemu kontroli towarów paczkowanych. Program umożliwia jednoczesną kontrolę kilku linii produkcyjnych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Opcje kontroli:
– naważanie ręczne wspomagane sygnalizacją przekroczenia progów MIN i MAX, automatyczna transmisja wyniku pomiaru bez użycia przycisków wagi, kontrola pełna,
– ważenie na sygnał z komputera, kontrola wyrywkowa,
– automatyczne dozowanie towarów sypkich lub płynnych, automatyczna transmisja wyniku do komputera, kontrola pełna.

Przez cały czas kontroli możliwe jest śledzenie wyników pracy linii produkcyjnej przez kontrolera, wskazywana jest także prognoza wyniku kontroli, co pozwala na ewentualne korekty pracy linii. Po zakończeniu kontroli sporządzany jest automatycznie protokół oceny partii towaru, który pozostaje do dyspozycji kontrolera. Możliwe jest przeglądanie i filtrowanie wyników pomiarów wg kodu towaru, kodu operatora lub czasu wykonania oraz drukowanie raportów.
Program współpracuje z wagami wyposażonymi w mierniki ME-12 (maksymalnie 32 wagi).

Oprogramowanie do wag
Przewiń na górę